Kayseri yöresinde Culex pipiens biyotipleri ve Culex torrentium’unreal-time PCR ile araştırılması ve moleküler karakterizasyonu


ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT G., İNCİ A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , ÇİLOĞLU A.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017