%70/30 Pamuk/Kenevir Karışımlı Ring ve Dual-Core İpliklerin Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

Ertek Avcı M., Yıldırım N., Türksoy H. G.

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, ss.481-486

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.481-486

Özet

Denim kumaşlarda oldukça fazla kullanılan pamuk liflerinin üretim sürecinde önemli miktarlarda su ve çevreyi kirletici içerikli ilaçların kullanılmasının önemli çevre sorunlarına yol açacağı öngörülmektedir. Denimde sürdürülebilirlik amacı doğrultusunda, pamuk lifine alternatif olarak yeni hammadde arayışları önem kazanmıştır. Öne çıkan doğal esaslı liflerden biri ekolojik özellikleriyle kenevir lifidir. Çalışmada denim kumaşlarda kullanılmak amacıyla üretilen %70/30 Pamuk/Kenevir karışımında üretilen ring ve dual-core iplikleri (T400+Elastan) %100 pamuk muadil ring ve dual-core iplikleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Her iki iplik tipi için, kenevir içeren ipliklerin, pamuk içeren iplik numunelerine göre  düzgünsüzlük, hata indeksi ve tüylülük değerlerinin fazla olduğu, kopma mukavemeti ve kopma uzaması değerlerinin ise düşük olduğu görülmüştür.

The use of significant amounts of water and polluting substances in the production process of cotton fibers, which are widely used in denim fabrics, is forecasted to cause environmental problems. In the purpose of sustainability in denim, the search for new raw materials as an alternative to cotton fiber has gained importance.One of the prominent natural fibers is hemp fiber with its ecological properties. In this study, 70/30% Cotton/Hemp the ring and dual-core yarns (T400 + Elastane) produced for use in denim fabrics were investigated by comparing with 100% cotton equivalent ring and dual-core yarns. It was seen that unevenness, imperfection index and hairiness values of hemp-containing yarns were higher compared to cotton-containing yarn samples for both yarn types, while tensile strength and breaking elongation values were lower.