2- Hidroksi-1-naftaldehitbenzen sülfonil-1-metilhidrazon ligandı ve Ni(II) kompleksinin spektroskopik davranışlarının incelenmesi


ASLAN H., ÖZPOZAN N. , KARACAN N.

XI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye