The effects of essential thyme oil and vitamin combinations on performance, carcass quality and oxidation parameters in broilers exposed to heat stress


Sarıözkan S., Kocaoğlu Güçlü B. , Konca Y., Aktuğ E. , Kaliber M., Büyükkılıç Beyzi S. , ...More

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.67, no.4, pp.1, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 67 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

This study aims to determine the effect of essential thyme oil (ETO) and a combination of ETO with different vitamins (A, C and E) on performance, carcass quality, oxidation parameters in broilers exposed to heat stress (HS). A total of 300, 21 days old, male Ross-308 chicks were distributed in six experimental groups with five replicates. The broilers in HS groups were exposed to 34oC for nine hours per day between 21 and 41 days of the experiment. The experimental groups were as follows: 1: Thermoneutral control (TNC, 22oC), 2: Heat stress control (HSC, 34oC), 3: ETO 300 mg/kg ETO, 34oC), 4: ETO + Vit C (300 mg/kg ETO + 250 mg/kg Vit C, 34oC), 5: ETO + Vit E (300 mg / kg ETO + 250 mg/kg Vit E, 34oC) and 6: ETO + Vit A (300 mg / kg ETO + 15000 IU / kg Vit A, 34°C). As a result, it was determined that HS significantly reduced live weight (LW), live weight gain (LWG), and feed intake (FI) values compared to the TNC group (P<0.05). Supplementation of ETO or ETO and vitamin (A, C, E) combinations to the feed of broilers exposed to HS had no significant effect on performance, carcass quality, carcass part yields, and serum parameters. Economically, the highest profitability was obtained in the TNC group (P<0.001), In conclusion, HS negatively affected the performance of broilers, and the supplementation of ETO + Vit E to the diet had slightly reduced the adverse effects of HS.

Bu çalışma, ısı stresine (HS) maruz bırakılan broylerlerde yeme ilave edilen kekik esansiyel yağı (ETO) ve ETO’in farklı vitaminlerle (A, C ve E) kombinasyonunun performans, karkas kalitesi ve oksidasyon parametrelerine üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Toplam 300 adet, 21 günlük yaşta, Ross-308 ırkı erkek piliç 6 deneme grubuna 5 tekerrürlü olarak dağıtıldı. HS oluşturulan gruplar 21.- 41. günler arasında, günde 9 saat 34oC sıcaklığa maruz bırakıldı. Deneme grupları: 1: Termonötral kontrol (TNC, 22oC), 2: Isı stresi kontrol (HSC, 34oC), 3: ETO (300 mg/kg ETO, 34oC), 4: ETO + Vit C (300 mg/kg ETO+250 mg/kg Vit C, 34oC), 5: ETO + Vit E (300 mg/kg ETO+250 mg/kg Vit E, 34oC) ve 6: ETO + Vit A (300 mg/kg ETO+15000 IU/kg Vit A, 34oC) şeklinde oluşturuldu. Çalışma sonunda HS’nin canlı ağırlık (LW), canlı ağırlık artışı (LWG) ve yem tüketimi (FI) değerlerini TNC grubuna göre önemli derecede azalttığı (P<0,05) belirlendi. Isı stresine maruz bırakılan broylerlerin yemlerine kekik yağı veya kekik yağının vitaminlerle (A, C, E) birlikte ilave edilmesinin performans, karkas kalitesi ve karkas parça oranı ile serum parametrelerine önemli bir etkisi olmadı. Ekonomik olarak en yüksek karlılık TNC grubunda elde edildi (P<0,001). Sonuç olarak, HS’nin broilerlerin performans değerlerini olumsuz etkilediği, rasyona ETO+Vit E’nin birlikte ilave edilmesinin HS’in olumsuz etkisinin düzeltilmesinde katkı sağlayabileceği kanaatine varılmıştır.