Hibrit Bir Genetik Algoritma Yaklaşımı Kullanarak Araç Rotalama Probleminin Modellenmesi


Babayiğit B. , Yıldız K.

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 27 May 2019, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

Günümüzde, Araç Rotalama Problemi (ARP) ile nakliye, tedarik zinciri ve üretim planlamasından telekomünikasyona birçok farklı alanda karşılaşılmaktadır. ARP, NP-zor tipinde kombinasyonel bir optimizasyon problemidir. ARP’ta temel amaç belirli kısıtlar göz önünde bulundurularak belirli sayıda düğüm noktasına hizmet veren minimum mesafeli araç rotalarını bulmaktadır. Sezgiüstü algoritmalar, ARP'nin çözülmesi için, özellikle de tam olarak optimum çözümlerin elde edilmesi imkansız olduğunda, en uygun çözümleri üretmek için kullanılır. Bu çalışmada, kapasite kısıtlı ARP’ın çözümü için en yakın komşuluk algoritması, Genetik Algoritma (GA) ve 2-opt algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrit bir algoritma yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yaklaşımda başlangıç çözümlerinin yarısı rassal diğer yarısı ise en yakın komşuluk yöntemi ile oluşturulur. Başlangıç çözümlerine GA algoritması uygulanır ve elde edilen en iyi çözüme 2-opt algoritması uygulanarak tur maliyetlerini düşürülür. Önerilen hibrit GA yaklaşımının başarımını incelemek için Ankara’da bulunan 120 müşterili bir dağıtım firmasının optimal dağıtım rotaları üzerine kapasite kısıtı göz önünde bulundurularak uygulanmıştır. Sonuçlar firmanın dağıtım rotaları ile karşılaştırıldığında önerilen Hibrit GA yaklaşımı ile daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmektedir.