ADİ ZƏFƏRAN (CROCUS SATIVUS L.) BİTKİSİNİN YARPAQLARININ BƏZİ FARMAKOQNOSTİK TƏDQİQİ


İSAYEV C., MEMMEDOVA N., KERİMOV Y., PASAYEVA L.

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASIBOTANİKA İNSTİTUTUNUN ELMİ ƏSƏRLƏRİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASIBOTANİKA İNSTİTUTUNUN ELMİ ƏSƏRLƏRİ