ADİ ZƏFƏRAN (CROCUS SATIVUS L.) BİTKİSİNİN YARPAQLARININ BƏZİ FARMAKOQNOSTİK TƏDQİQİ


İSAYEV C., MEMMEDOVA N., KERİMOV Y., PASAYEVA L.

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASIBOTANİKA İNSTİTUTUNUN ELMİ ƏSƏRLƏRİ, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASIBOTANİKA İNSTİTUTUNUN ELMİ ƏSƏRLƏRİ