Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Bir Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Genel Bir Bakış (Kampüs Tv ve Fırat Tv Örneği)


Creative Commons License

BAĞCI C. , Nizam F.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.154

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Elazığ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.154

Özet

Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan iletişim eğitimi bugüne kadar tartışılmış ve birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Günümüzde Türkiye’de ülke genelinde otuzu aşkın üniversitede eğitim veren iletişim fakültesi bulunmaktadır. Bu çalışma yapılan önceki araştırmalardan da faydalanılarak tarihi 1950’lere uzanan Türkiye’deki iletişim eğitiminin ve bir uygulama birimi olarak üniversite televizyonlarının genel olarak bir değerlendirmesini içermektedir. Çalışmada öncelikle Türkiye’de iletişim eğitiminin tarihi ve niteliği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin ardından İletişim Fakültelerinde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi konusu ele alınmaktadır. Son olarak ise Erciyes Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi İletişim Fakülteleri bünyesindeki “Kampüs TV” ve “Fırat TV” örnekleri üzerinden, bir uygulama birimi olarak üniversite televizyonları incelenmektedir. 2011 yılında yürürlüğe girmiş olan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile frekans tahsisi kaldırılan bu televizyonların mevcut hukuki durumu da incelenmiştir. Araştırmada temel veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır.