Rat iskemik deri fleplerinde Defibrotide'in doku nitrik oksit ve flep yaşamına etkisi


ÖZYAZGAN İ.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.11, ss.57-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.57-62

Özet

Defibrotide (CAS 83712-60-1), iskemik dokularda, önceki çalışmalarda flep yaşamını artırdığı gösterilen NO düzeyini artırır.Buradan yola çıkarak Defibrotide 'in flep yaşamını artırabileceği hipotezi ile deneysel bir çalışma yapıldı.Bu amaçla 24 rat, Kontrol, Defibrotide 100 ve Defibrotide 200 olmak üzere üç gruba ayrılarak sırtlarında 3 x 10 cm boyutlarında deri flepleri hazırlandı. Bu sırada fleplere komşu bölgelerden deri örnekleri alındı. Fleplerin oluşturulmasından hemen sonra kontrol grubuna serum fizyolojik, Defibrotide 100 grubuna 100 mg/kg/gün Defibrotide, Defibrotide200 grubuna 200 mg/kg/gün Defibrotide, gavaj yoluyla, iki doza bölünerek verildi.Cerrahı işlemin üçüncü günü bitiminde fleplerden deri örnekleri alınarak tüm deri örneklerinde total nitrik oksit düzeyleri ölçüldü ve başlangıç değerlerine göre değişimler elde edildi. Kontrol grubunda NO düzeyleri başlangıç düzeylerine kıyasla belirgin olarak arttı.Defibrotide, bu artış hızını 200 mg/kg dozunda azaltırken, 100 mg/kg dozunda başlangıca kıyasla azalmaya neden oldu. Defibrotide flep yaşam oranını değiştirmedi.