Relaps ve Refrakter Hodgkin Lenfomada Brentuximab Vedotin Uzun Dönem Sonuçları: Çok Merkezli Gerçek Yaşam Deneyimi


ÖZBALAK M. M. , Salihoğlu A., SOYSAL T., Karadogan İ., PAYDAŞ S., Özdemir E., ...Daha Fazla

45. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye