THE FEATURES OF MINIATURE ART IN THE GREAT SELJUK PERIOD


Creative Commons License

Sahafiasl P.

in: Proceedings Book of International Turkish Culture And Art Symposium - Volume 2 , Prof. Dr. Nurettin GÜZ; Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Editor, Etimesgut Belediyesi, Ankara, pp.82-100, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Etimesgut Belediyesi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.82-100
  • Editors: Prof. Dr. Nurettin GÜZ; Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Editor
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

None of the miniatures belonging to the Great Seljuk period has survived until today. For this reason, tiles and ceramics belonging to the Great Seljuk period were examined in order to reveal the miniature features of this period. Although there is no artefact from the Great Seljuk miniature art that has survived to the present day, tile and ceramic works, which take their source from the Great Seljuk painting art, show the basic characteristics of the miniature art of the Ilkhanid and later periods. Based on the examples of the Great Seljuk ceramic and tile art, it can be said that the miniature art of the Great Seljuk period consists of these: Covering the backgrounds of miniatures with colour, choosing warm colours, drawing large flowers on the background, drawing simple landscapes and figures, drawing halo around the heads of figures, embellishments on the clothes of human figures, drawing human figures with long hair, round faces, slant eyes and small mouths, depicting human and animal faces in three-quarter views, drawing figures without personality traits, depicting human and animal heads larger than bodies and using symmetrical compositions.

Büyük Selçuklu dönemine ait minyatürlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Bu sebepten dolayı, bu dönemin minyatür özelliklerini ortaya çıkarması doğrultusunda, Büyük Selçuklu dönemine ait çini ve seramikler incelenmiştir. Büyük Selçuklu minyatür sanatından günümüze ulaşan bir eser mevcut olmamakla birlikte, kaynağını Büyük Selçuklu resim sanatından alan çini ve seramik eserleri, İlhanlı ve sonraki dönemlerin minyatür sanatının temel özelliklerini göstermektedir. Büyük Selçuklu seramik ve çini sanatının örneklerinden hareketle, Büyük Selçuklu dönemi minyatür sanatı özellikleri, minyatürlerin arka fonlarının renk ile kapatılması, kontrast renklerin tercih edilmesi, arka fondaki zemin üzerinde doğa unsurların çizilmesi, basit manzaralar ve figürler içermesi, figürlerin başlarının etrafında yuvarlak hale bulunması, insan figürlerinin kıyafetlerinin üzerinde süslemelerin yer alması, insan figürlerinin uzun saçlı, yuvarlak yüzlü, çekik gözlü ve küçük ağızlı olarak nakş edilmesi, insan yüzlerinin üç çeyrek açıdan resm edilmesi, insanların yüzlerinin karakteristik özelliklere sahip olmaması, insan ve hayvanın başlarının bedenden nispeten daha büyük tasvir edilmesi ve simetrik kompozisyonların kullanılmasından ibaret olduğu söylenebilir.