THE PROTECTİVE EFFECT OF MELATONIN ON NONYLPHENOL INDUCED TO LIVER DAMAGE


Ceyhan A., Göktepe Ö. , Baran M. , Suna P. A. , Kalkan K. T. , Cengiz Ö., ...More

ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.256-269

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.256-269

Abstract

Nonilfenol (NP), birçok organizmanın hormonal sistemine müdahale eden endokrin bozucu olarak sınıflandırılan toksik bir ksenobiyotik bileşiktir. Nonilfenollerin üretilmeye başlandığından itibaren üretimi ve kullanımı katlanarak artmaktadır. NP tekstil, deri, kağıt, temizlik ve kozmetik vs. gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. NP, çevreye salınmakta ve yaygın olarak sularda, toprakta ve havada bulunmakta olup daha sonra gıda zincirine girmektedir. Bu nedenle, insanlar, tüm yaşamları boyunca yutma, inhalasyon ve dermal yollarla kaçınılmaz olarak NP'ye maruz kalmaktadır. Bizde çalışmamızda sıçan karaciğerinde NP kaynaklı toksisiteye karşı Melatonin’in koruyucu etkisini hem histopatolojik ve hem de immunohistokimyasal parametreler ile belirlemeyi amaçladık. Çalışmada toplam 21 adet Wistar albino cinsi sıçan her grupta 7 adet olacak şekilde gruplandırıldı. Kontrol grubuna; herhangi bir uygulama yapılmadı. NP grubu; sıçanlara gavaj yoluyla 50 ul/rat tek doz NP uygulandı. Melatonin+NP grubu; NP uygulanmadan önce, intramuskuler (i.m.) olarak 15 gün boyunca Melatonin (10 mg / kg) enjekte edildi ve daha sonra 50 ul/rat tek doz NP gavaj yolu ile verildi. NP uygulamasından bir gün sonra karaciğer dokuları eksize edildi ve %10formale alındı. Histopatolojik analizler için hematoksilen-eozin (H&E) ve masson trikrom(MT) boyama yöntemleri uygulandı. IL1-β aktivitelerini araştırmak için avidin- biotinperoksidaz yöntemi kullanıldı. Kontrol grubuna ait H&E ile boyalı karaciğer kesitlerinde, portal kanallara ait stromave yapısal bileşenler ile karaciğer histolojisi normaldi. NP grubunda ise hemoraji, hepatositlerde nekroz ve inflamasyon gibi patolojik bulgular mevcuttu. Melatonin+NP grubunda NP grubuna göre patolojik özelliklerin azaldığı görüldü. Masson trikrom ile boyanan kesitlerde, NP grubunda portal alanlarda belirgin fibrozis mevcuttu. Melatonin+NP grubunda ise fibrozis azalmıştı. İmmunohistokimyasal bulgularımıza göre, NP grubunda tüm diğer gruplara göre artmış IL-lβimmunreaktivitesi gözlenirken, kontrol grubu IL-lβekspresyon yoğunluğu en düşüktü. Melatonin+NP grubunda ise, IL-1βimmünreaktivite yoğunluğu, kontrol grubuna yakındı. Çalışmamızdan elde edilen histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgulara göre NP’nin karaciğerde oluşturduğu toksisiteye karşı Melatonin’in koruyucu özelliğe sahip olabileceği sonucuna varılmıştır.