Türkiye'de Ekolojik Hayvancılık


Creative Commons License

Ak İ., Özdemir M.

VI. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2019, pp.118-127

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.118-127
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Although Turkey is a country which industrialized in recent years, still maintains the features of being agricultural country. The country also developed at poultry husbandry which has significant potential of poultry population, the production generally based on imports. On the other hand, a large part of the small ruminant population is composed of local breeds. Particularly in Central Anatolian Region, the sheep breading based on pasture feeding. The goat breeding is mostly raised in forest and maquis areas in the Mediterranean and Southeastern Anatolia regions. While, the intensive dairy cattle breading is important in the Western Regions, the cattle breeding is more common in the Eastern Anatolia. The significant developments have been achieved in recent years in the country, as like in the world. However, the production in organic agriculture in our country could not be achieved in organic animal husbandry. The low level of consumer awareness, purchasing power, also the problems due to some animal diseases during exporting organic animals and animal products, adversely affect the development of organic livestock in the country. This article contains information about the general animal existence, animal production and consumption level of Turkey, the status of organic animal husbandry, problems and solutions. 

Türkiye son yıllarda sanayileşen bir ülke olmakla birlikte hala bir tarım ülkesi olma özelliğini korumaktadır. Hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahip bulunan ülkede tavukçulukta oldukça gelişmiş olup, daha çok ithal girdiye dayalı yoğun üretim şeklinde gerçekleştirilmektedir. Buna karşın küçükbaş hayvan varlığının çok büyük bir bölümünü yerli ırklar oluşturmaktadır. Başta İç Anadolu olmak üzere ülkede koyunculuk meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Keçi yetiştiriciliği ise daha çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde orman ve makilik alanlarda yetiştirilmektedir. Batı bölgelerinde entansif süt sığırcılığı önem taşırken, Doğu Anadolu bölgesinde sığır besiciliği daha yaygındır. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda organik tarım konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, ülkemizde organik tarımda bitkisel üretimde sağlanan başarı organik hayvancılıkta sağlanamamıştır. Tüketici bilinci ve alım gücünün düşük olması, bazı hayvan hastalıkları nedeniyle organik hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatında sorun olması ülkede organik hayvancılığın gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu makale ülkemizin genel hayvan varlığı, hayvansal üretim ve tüketim düzeyi, organik hayvancılığın durumu, sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilgiler içermektedir.