Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç 'Sandal Ağacı' Üzerine.


AYDIN E.

BILIG, vol.56, pp.25-32, 2011 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 56
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : BILIG
  • Page Numbers: pp.25-32

Abstract

On Çintan Igaç ‘Sandalwood’ in Old Turkic Inscriptions Erhan Aydın* Abstract: It is not always easy to understand the meaning and function of some culture-related words in Old Turkic inscriptions. One such word, whose function seems particularly difficult to understand at first glance is çıntan ıgaç ‘sandalwood’. Although it is generally agreed that the word çıntan was borrowed from Skr. candana, it has not been specified for what purposes this tree or the products obtained from this tree were used in the steppe. This article first gives information about the origin as well as the usage of çıntan and then focuses on the purposes sandalwood - sent as a present for Bilge Khagan’s funeral - might have been used for in the steppe. Key Words: Old Turkic Inscriptions, Bilge Khagan Inscription, funeral, Çıntan, sandalwood, santalum album.
Özet: Eski Türk yazıtlarındaki bazı kültür sözcüklerinin hangi anlamda ve hangi işlevle kullanıldığını anlamak her zaman kolay olmamaktadır. İlk bakışta işlevinin anlaşılması özellikle zor görünen sözcüklerden biri de çıntan ıgaç ‘sandal ağacı’dır. Çıntan sözcüğünün Skr. candana’dan ödünçlendiği genel kanaat ise de bu ağaç veya ağaçtan elde edilen ürün/ürünlerin bozkırda hangi amaçla kullanıldığı ortaya konmamıştır. Bu yazıda çıntan’ın kökeni ve kullanım alanıyla ilgili bilgi verildikten sonra Çin’den, Bilge Kağan’ın cenaze törenine hediye olarak gönderilen sandal ağacının bozkırda hangi amaçla kullanılmış olabileceği üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Eski Türk yazıtları, Bilge Kağan Yazıtı, cenaze töreni, sandal ağacı, santalum album.