Toplu Konutlarının Ortak Kullanım Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Seçim Kriterleri Ve Etkilerinin İncelenmesi Kayseri Örneği Tmmob Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3 5 Haziran Ankara


PARLAK BİÇER Z. Ö. , sümengen ö. , NUR SELCEN k., ÖZTÜRK s.

2. Ulusal Yapı Kongresi Ve Sergisi, Yapı Üretimi, Kullanımı Ve Koruma Süreçleri,, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye