Koronavirüs Salgınına Kadar İmalat Stratejileri


Şenyiğit E.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa

Abstract

İmalat stratejisi, işletmelerin kendilerini tanıyarak, zayıflıklarını ve üstünlüklerini

belirleyerek rakipleriyle kendilerini rakiplerin üstünlüklerine göre karşılaştırmaları

ile yakalayacakları fırsatları değerlendirerek işletmelerin varlıklarını

sürdürebilmelerinin sağlanmasıdır. İmalat stratejileri, işletmeler için hayati

öneme sahip kararları içeren karar modelleridir. Bu nedenle her işletmenin bir

imalat stratejisinin olması gerekir. Bu stratejinin olması yetmez, bu stratejinin

ilgili işletmeye uygun ve doğru olması da gerekir.

İmalat stratejileri ile ilgili Türkçe kaynak kitap çok bulunmamaktadır. Bu

kitabın hazırlanmasındaki en temel amaç bu eksikliğin giderilmesidir. Bu kitap,

geleceğin işletme yöneticilerine ileride oluşturabilecekleri imalat stratejilerinin

nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.