İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Bazı Sürü Yönetim Uygulamaları


YAYLAK E., KONCA Y. , KOYUBENBE N.

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.205-209

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205-209

Abstract

The objective of this study was to determine some herd management practices of dairy farms in the Ödemiş district of İzmir. The dairy farmers are members of İzmir Cattle Breeders' Association. A total of 92 farms were selected by proportional sampling. Farms were divided initially into three groups (5 to 20, 21 to 40 and over 41 heads) based on the number of cows they own. As the herd size increased, some topics such as consulting a feeding expert, concentrate feeding prepartum, using disinfectant in udder cleaning, claw handling, beginning to feeding early calves with intensive feed, increasing in the number of cattle per animal keper improved.

Bu çalışmanın amacı, Ödemiş’te bulunan İmir Damılı Sığı Yetişiricileri Birliğ (DSYB) üyesi işetmelerin bazısüüyöetim uygulamalarıısaptamaktı. Öemiş’te sü sığııyetişiriciliğ yapan işetmelerden 92 tanesi oransal önekleme yötemiyle seçlmişir. İşetmeler inek sayılarına göe 3 gruba ayrımıştı. Birinci, 2. ve 3. grup işetmelerdeki inek sayıları sırasıyla, 5-20; 21-40 ve 41+ başı. Sürü büyülüklüğü artması ile yemleme uzmanına danışma, doğum öcesi yoğun yem vermeye başlama, meme temizliğinde dezenfektan kullanma, tınak bakımı buzağılara daha erken yoğun yem verilmesi, bakıcı başına düşn sığır sayısı artması konularıda iyileşmeler olduğu saptanmıştır.