Sağlık Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği


AY A., KIZILKAYA O., KOÇAK E.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.163-172, 2013 (Peer-Reviewed Journal)