Stafne Kemik Kavitesi Bir Olgu Sunumu


AKBULUT N., SOYLU E., DEMİRALP k. ö., SULHAN T., ŞAHMAN H.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)