İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Fiillerinin Cezalandırılabilirliği Üzerine Değerlendirmeler


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, vol.1, no.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

ÖZET Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 2004 yılında ülkemiz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş ve ulusal mevzuatımızın bir parçası olmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 90. maddesi ile “insan üzerinde deney ve deneme” fiilleri 2005 yılında kanuni çerçeveye kavuşturulmuştur. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik de 2011 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte insanoğlunun varlığı ve gelişim sürecine paralel olarak sağlık hizmetleri gelişerek ve modernleşerek yaygınlaşmış; bu hizmetlerden kaynaklanan çok sayıda hukuki problem ise çeşitlenerek yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Gün geçtikçe ilerleme kaydeden sağlık alanında deney ve denemeler hızla artmakta; bu çalışmalardaki cezai sorumluluk da sağlık ceza hukukunda önemli konularından birini teşkil etmektedir. Bu bağlamda deney ve deneme kavramları ortaya konularak bu fiilleri suç haline dönüştüren tarihi sürece yer verilmiştir. Ulusal metinler karşısında uluslararası sözleşmelerdeki düzenlemelerin hukukumuzda doğrudan uygulanabilirliği hususuna cevap aranmıştır. Böylece Türk Ceza Kanunu’nun 90. maddesinde yer alan insan üzerinde deney ve deneme fiillerinin cezalandırılabilirliği üzerine değerlendirmelerde bulunularak bilimsel tartışmalara katkı sunulması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Sağlık Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları, Türk Ceza Kanunu, İnsan Üzerinde Deney ve Deneme, Klinik İlaç Araştırmaları, Genetik Araştırmalar, Kök Hücre Araştırmaları, Suç, Suçun Unsurları, Hukuka Aykırılık Unsuru.