HIV’LE ENFEKTE BİR HASTADA KAPOSİ SARKOMU YÖNETİMİ


DEMİRASLAN H.

6. ileri düzey HIV/AIDS kursu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Giriş: HIV enfeksiyonunda en sık görülen malignite Kaposi sarkomudur. Yeni tanılı HIV enfekte hastalarda antiretroviral tedaviye (ART) hemen başlanmalıdır. Kemoterapi gereksinimi %20 civarındadır. Diğer alternatifler immünoterapiler, kriyocerrahi, radyasyondur.  

Olgu: Kırk sekiz yaşında HIV’le enfekte erkek hasta akciğer tüberkülozu teşhisiyle dış merkezden sevk edildi. Yaklaşık iki yıl öncesinden HIV’le enfekte olduğunu öğrenen hasta takipte değilmiş. Son bir aydır halsizlik, ateş, öksürük, balgam şikâyeti olması üzerine gittiği merkezde balgam ARB pozitif olması üzerine görüldü. Fizik muayenede ateş yüksekliği (38,5 °C), taşikardi (nb:94/dk),  algılama yavaşlığı, sol akciğerde dinlemekle ral ve her iki ayak tabanında, bacağında ve skapula altında eflatun-mor renkli plak (Resim 1A, 1B ve 1C) saptandı. Laboratuvar incelemesinde anemi (Hb:12,4g/dl), lökopeni (BK:3630/mm3), alanin aminotransferaz yüksekliği (103U/L) vardı ve CD4 sayısı 38/mm3 (%14) idi. Dörtlü anti-tüberküloz (INH, RIF, PZR, ETM) tedavi ve tenofovir/emtrisitabine ve efavirenz başlandı. Balgam kültüründe Mycobacterium tuberculosis komplex üredi ve INH, RIF’e duyarlıydı. Sonrasında ayağından alınan biyopsi sonucu Kaposi sarkomu ile uyumlu olması üzerine ayaklarına 15 gün, bacak ve sırtına 10 gün radyoterapi aldı. Antiretroviral tedavinin üçüncü ayında CD4 sayısı 283 (%32) iken ayağındaki lezyonları düzeldi. Ayağındaki lezyonların sonraki hali Resim 1D’de görülmektedir. Anti tüberküloz tedavisi 6 aya tamamlandı.

Bu olgu HIV’le enfekte hastalarda Kaposi sarkomu ve tedavisine dikkat çekmek için sunulmuştur.