Humerus Proksimal ve Distal Segmentlerinin Morfometrik Ölçümleri


AL Ö., ATAY E., ERTEKİN T. , NİSARİ M. , ÜLGER H.

16. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.8, ss.50

  • Cilt numarası: 8
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.50

Özet

Humerus üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Humerus segmentlerine ait ölçümler anatomik ve adli bilimler yönüyle önemli olmakla birlikte iskeletin identifikasyonu açısından araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Ayrıca humerus segmentlerinin uzunluğunun bilinmesi ortopedik cerrahi için de önem teşkil etmektedir.  Bu amaçla 30 (15’i sağ, 15’i sol) cinsiyeti belirsiz yetişkin kuru humerusunda maksimum humerus uzunluğu (MHU) ve proksimal ve distal segmentlerde bazı morfometrik ölçümler yapıldı.

Çalışmada; caput humeri ile tuberculum majus’un en üst noktası arası uzaklık (A), caput humeri’nin proximal noktası ile collum anatomicum arası uzaklık (B), fossa olecrani’nin proximal ve distal noktaları arası uzaklık (C), fossa olecrani’nin distal noktası ile trochlea humeri’nin distal noktası arası uzaklık (D), fossa olecrani’nin proximal noktası ile trochlea humeri’nin distal noktası arası uzaklık (E), tuberculum majus’un maksimum uzunluğu (F), tuberculum minus’un maksimum uzunluğu (G), tuberculum minus’un en yüksek noktası ile tuberculum majus’un orta noktası arası uzaklık (H), anterior yüzde epicondylus medialis ile epicondylus lateralis arası mesafe (J), anterior yüzde trochlea humeri’nin lateral ve medial uçları arasındaki uzaklık (K), trochlea humeri’nin en konkav kısmındaki maksimum kalınlık (L), parametreleri dijital kumpas vasıtasıyla ölçüldü.

Ölçümler, SPSS 21 istatistik paket programı ile değerlendirildi, sağ ve sol humeruslar için ortalama değerler hesaplandıktan sonra (\overline{x}±SD) parametreler arası Pearson korelasyon analizi yapıldı. Sağ humeruslarda D, E, F, H, J, K, ve L; sol humeruslarda ise B, F, J ve K parametreleri ile MHU arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı.

Sonuç olarak humerus boyu ile ilgili ölçümlerin, humerus segmentleri ile ilgili fikir verebileceği ve tüm bu ölçümlerin antropolojik, arkeolojik, ortopedik ve adli çalışmalara destek olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Humerus, humerus segmentleri, morfometrik ölçüm

The humerus is longest and largest bone in the upper limb. The measurements of the humeral segments are important aspects of anatomic and forensic science and are helping researchers in the identification of the skeleton. In addition, knowing the length of the humerus segments is important for orthopedic surgery. For this purpose, maximum humeral length (MHL) and some morphometric parameters in proximal and distal segments are measured in 30 (15 right, 15 left) gender unknown adult dry humerus.

In this study; the mean distances between the articular segment of the humeral head and the greater tuberosity (A), the mean distances between humeral head and collum anatomicum (B), the mean distances between proximal and distal point of olecrane fossa (C), the mean distances between  distal part of olecrane process and trochlea of humerus (D), the mean distances between proximal edge of olecrane fossa and distal part of trochlea of humerus (E), maximum horizontal distances between two points of greater tubercule (F),  maximum horizontal distances between two points of lesser tubercule (G), maximum horizontal distances between most prominent point on lesser tubercule to midpoint on greater tubercule (H), maximum distances between the medial and the lateral epicondyles (J), maximum distances between the medial and the lateral end of trochlea at the anterior surface (K), maximum thickness at most concave part of trochlea (L) parameters was measured by digital caliper.

The measurements were evaluated with SPSS 21 statistical software package, the average  values (\overline{x}±SD) ??were calculated ??for the right and left humerus and than Pearson's correlation analysis between parameters were performed. Statistically significant correlation was found between MHL and D, E, F, H, J, K, L parameters in right humerus; B, F, J, K parameters in the left humerus.

As a result; it is expected the humerus length measurements, to give an idea about humeral segments and all of these measurements would be able to support anthropological, archaeological, orthopedic and forensic works.

Key Words: Humerus, humerus segments, morphometric measurement