KADIN TEKVANDO VE KARATECİLERDE KİLO DÜŞME DAVRANIŞLARI


KOCA F., imamoğlu o., Tat H.

Uluslar Arası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.306

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.306
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

WEIGHT DESCENDING BEHAVIORS OF FEMALE TAEKWONDO AND KARATE

 

1Osman İMAMOĞLU, 2Feyzullah KOCA, 3Hasan TAT

 

ABSTRACT

 

Abstract This study aims to find the weight descending behaviors of female Taekwondo and karate athletes. 88 Taekwondo and 78 karate female athletes answered the questionnaire prepared by the researchers. Statistically t-test and chi-square test were used. Age average for Taekwondo was 21, 09 ± 0, 30 and for karate’s it was 21, 08± 21, 87± 0, 25. Weight decrease age for Taekwondo is 14, 15±0, 49 on average and it is 14, 18±0, 41 years for karate’s. There is a meaningful no difference between the starting age of the related sport, height, body weight, and weight loss decrease (p >0, 05). Continuous weight loss decreasing female athletes before competitions have a percentage of % 45, 16 for Taekwondo, %48, 72 for karate’s and %46, 99 on total. Victorious female athletes who lost weight for the events have a percentage of %42, 26. The ones who did not lose weight have a percentage of %45,16. %30, 97 of the female athletes mentioned they lost weight in order to be powerful against their opponents and %35, 42 said they lost weight in order to increase their possibility of winning. No meaningful difference has been found between branches and their reasons of weight loss decreasing (p >.05). Conclusion: Taekwondo and karate females have similar behaviors during weight decreasing. It can be said that the athletes in both sports do not have a correct approach towards losing weight. Period of before competitions, consciousness-raising trainings should be made about weight loss or weight control.

 

Keywords: Taekwondo, Karate, Weight Loss

KADIN TEKVANDO VE KARATECİLERDE KİLO DÜŞME DAVRANIŞLARI

 

1Osman İMAMOĞLU, 2Feyzullah KOCA, 3Hasan TAT

 

1OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 2Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 3OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

 

ÖZET

 

Bu araştırmanın amacı kadın Tekvando ve karatecilerde kilo düşme davranışlarının belirlenmesidir. Çalışmaya 88 Tekvando ve 78 karateci dahil edilmiştir. İstatistiksel olarak t -testi ve ki kare testi kullanılmıştır. Yaş ortalamaları Tekvandocuların 21,09 ± 0,30 ve karatecilerin 21,87± 0,25 yıl bulunmuştur. Kilo düşmeye başlama yaşları Tekvandocularda ortalama 14,15±0,49 iken Karatecilerde 14,18±0,41 yıl bulunmuştur. İlgili spora başlama yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve kilo düşmeye başlama yaşları arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (p >0,05). Müsabakalar öncesi devamlı kilo düşenler Tekvandocularda % 45,45 ve karatecilerde %48,72 ve toplamda %46,99 bulunmuştur. Kilo düştüğü maçlarda başarılı olanlar toplamda %42,26 iken kilo düşmediği maçlarda başarılı olanların toplam oranı %45,16’dir. Kilo düşenlerin %30,97’si rakiplere karşı güçlü olmak için ve %35,42’si kazanma şansını artırmak için kilo düştüklerini belirtmişlerdir. Branşlar arasında kilo düşme nedenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p >0,05). Sonuç: Tekvando ve karateciler de kilo düşme sırasındaki davranışları birbirine benzerdir. Her iki spordaki sporcuların kilo kaybetme konusunda doğru bir yaklaşımı olmadığı söylenebilir. Yarışma öncesi dönem, kilo verme veya kilo kontrolü konusunda bilinçlendirme eğitimleri yapılmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Tekvando, Karate, Kilo düşme