MİNÖR İSKEMİK İNME SEMPTOMLARIYLA BAŞVURAN MAJOR DAMAR OKLÜZYONUNA MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU


Çıplaklıgil A., Baydemir R.

59.Ulusal Türk Nöroloji Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 18 December 2023, pp.522-523

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.522-523
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ

Ulusal Sağlık İnme Ölçeği (NIHSS) <5 olan iskemik inmeler minör inme olarak kabul edilmektedirler. Major damar oklüzyonları nadiren minör iskemik inme belirtileriyle prezente olurlar. Bu grubun tedavisinde mekanik trombektomi literatürde standardize edilmemiştir. Aşağıda bu şekilde başvurup tedavi alan olgular üzerinden tecrübelerimiz paylaşılacaktır.

YÖNTEM

Merkezimize düşük NIHSS ile başvuran ilk 6 saatinde başarılı bir şekilde mekanik trombektomi uygulanan olgular üzerinden tecrübemiz aktarılacaktır.

SONUÇ

İlk olgumuz 71 yaşında erkekti. Merkezimize 4 saat önce başlayan sol tarafta kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu ve bilinç değişikliği şikayetleriyle başvurdu. Başvuru NIHSS’si 5 idi. Bilgisayarlı tomografi anjiografisinde (BT-A) sağ orta serebral arter (MCA) M1 dalında oklüzyon saptandı. Aspirasyon sonrası rekanalizasyon sağlandı.

İkinci olgumuz; 44 yaşında erkekti. Yine 4. saatinde acil servisimize sağ tarafta kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu ve bilinç değişikliği ile başvurdu. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde (MR) solda bazal ganglion düzeyinde akut difüzyon kısıtlılığı izlendi. BT-A’da sol MCA M2 oklüzyonuna aspirasyon yapıldı. Başvuru NIHSS’si 4 idi.  Başarılı rekanilazasyon sonrası işlem masasında tama yakın kuvvet kazancıyla işlem sonlandırıldı.