Öğretmen Etkinliğinin Antrenör Davranışlarına Uyarlanması: Bir Öğretmen Bir Antrenöre Neler Öğretebilir?


Altan M. Z.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal)