Adalimumab sonrası gelişen demiyelinizan hastalık


Creative Commons License

Yetkin M. F., Benli Ş., Mirza M.

Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 February 2020, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Anti-tümör nekroz faktörü-alfa (anti-TNF-α) ajanlar birçok
romatizmal ve otoimmün hastalıkların tedavisinde yıllardır yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Görece güvenli olarak kabul edilmesine rağmen
merkezi ve periferik sinir sistemi demiyelinizan hastalıkları dahil olmak
üzere ciddi yan etkiler bildirilmiştir(1). Bazı klinik tablolar, hastalığa sebep
olan biyolojik ajanın kesilmesi ile düzelebilmekle birlikte uzun süreli
immünmodülatör tedavi gereksinimi olan tablolar da ortaya çıkabilmektedir.
OLGU: Ankilozan spondilit tanısı ile takipte olan 32 yaşında kadın
hastanı eklem ağrılarının birinci basamak antiinflamatuvar tedaviye yanıtsız
olması üzerine adalimumab tedavisine geçilmiş, bu tedavi sonrasında
yürüme güçlüğü ve bacaklarda kuvvet kaybı yakınmaları ortaya çıkmış.
Tedavi kesilmesine rağmen yakınmaları düzelmeyen hastanın MR görüntülemelerinde
periventriküler lezyonlara ek olarak servikal kordda yaygın
T2 hiperintens, IVKM sonrası bir kısmı kontast tutan(C2 düzeyinde)
lezyonlar saptandı(Resim 1). BOS incelemesinde oligoklonal band tip II
olarak değerlendirildi. Hastaya pulse steroid tedaviyi takiben azatiopurin
tedavisi başlandı.
TARTIŞMA-SONUÇ: Demiyelinizan hastalığa yatkınlığı olan bireylerde
anti TNF-α kullanımı hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırmakta,
demiyelinizan hastalığı olanlarda ise hastalığın seyrini kötüleştirmektedir.
TNF-α inhibitörü başlanması planlanan hastalar demiyelinizan hastalık
açısından dikkatle değerlendirilmeli, bu tedaviyi alan hastalar demiyelinizan
hastalık gelişimi açısından dikkatle izlenmelidir.
1. Kemanetzoglou, Elissavet, and Elisabeth Andreadou. "CNS demyelination
with TNF-α blockers." Current neurology and neuroscience reports
17.4 (2017): 36.
Anahtar Kelimeler: Anti-tümör nekroz faktörü-alfa, adalimumab,
demiyelinizasyon