Yapay sulak alanlarda kirlilik giderim mekanizmaları


Gökalp Z., Çakmak B.

3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.319-324

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.319-324
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Doğal arıtma sistemleri olarak da bilinen yapay sulak alanlar düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olmaları nedeniyle özellikle kırsal alanlarda köy kanalizasyon sularının arıtılmasında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yapay sulak alanlar düşük işletme ve bakım maliyeti, uzmanlaşmış personel gerektirmemesi ve enerji ihtiyacı olmaması gibi avantajlarından dolayı kırsal alt yapının geliştirilmesi yatırımları içerisinde öncelikli alan olarak tespit edilmiştir. Yapay sulak alanlar bu avantajlarına rağmen oldukça karmaşık sistemler olup sistem içerisinde atık suyun geçişi esnasında eş zamanlı veya birbiri ardına gerçekleşen fiziksel, kimyasal ve biyolojik mekanizmalarla kirletici ayrımı ve giderimi sağlarlar. Yapay sulak alanlarda olanaklar ölçüsünde doğal sulak alanlarda ortaya çıkan kirlik ayrıştırma ve giderim mekanizmaları taklit edilmeye çalışılmaktadır. Bu sistemlerde ortaya çıkan arıtma süreçleri bilinmesine rağmen çok az sistemde bu süreçler sağlıklı bir şekilde ölçülüp değerlendirilebilmektedir. Ortaya çıkan arıtma süreçleri ve bunların ortaya çıkış sırası sistem girdilerine, dış koşullara ve oluşturulan arıtma havuzundaki malzeme karakteristiklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde de sayıları hızla artan yapay sulak alanlarda ortaya çıkan kirletici ayrıştırma ve giderim mekanizmaları üzerinde durulmuş ve uygulamada etkin bir arıtma sağlayabilmek için dikkate alınması gereken kriterler ortaya konmuştur.