İnguş – Oset Çatışmasının Tarihinde Rusya'nın Rolü


Taşcı T. A.

V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu "Tarih ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler ve Öneriler", Giresun, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2012, ss.393-406

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Giresun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.393-406

Özet

Küresel politikada ağırlığı gün geçtikçe artan Karadeniz havzası üzerine yapılan çalışmalarda, Kafkasya ve Balkanlar gibi siyasal anlamda hareketli bölgeler her zaman önemli yer işgal etmiştir. Çünkü her iki bölge, Karadeniz havzasını siyasi, ekonomik ve güvenlik bakımından etkileme potansiyeline sahiptir.

Dolayısıyla bu çalışmada ele alınacak Kuzey Kafkasya bölgesindeki Oset – İnguş itilafının sıcak savaşa dönüşme riskine sahip olması, konuyu hem Kafkasya bölgesinin, hem de Karadeniz havzasının istikrarı açısından önemli kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Kafkasya’daki diğer çatışma alanları gibi kökeni tarihe dayanan İnguş – Oset anlaşmazlığını tarihi perspektifle inceleyerek sorunun temel sebeplerini ortaya koymaktır. Bu şekilde genel Kafkasya tarihine özel bir katkı sağlanacağı ve uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalar için de kaynakça oluşturacağı düşünülmektedir.  

Çalışmada Türkçe kaynakçaların yanı sıra Çarlık dönemi arşiv belgeleri, Sovyet dönemi ve sonrasına ait belgeler, kitaplar, makaleler ve haberler kullanılarak Oset – İnguş çatışmasının temel sebepleri birkaç farklı perspektiften değerlendirilecek, Rusya devletinin siyasi ve ilmi anlamda soruna etkisi araştırılacaktır.

Anahtar kelimeler: Kuzey Kafkasya, İnguş – Oset Çatışması, Rusya

In global policy studies, the Caucasus and the Balkans have importance, especially in a political sense.  These places hold an ever- increasing weight as having a valuable position in the countries in the Black Sea Region.  These areas are always important in regards to social politics and hold great potential for those who are researching this area. Both regions in the Black Sea Region basin have the potential to influence political, economic, and security issues.

In light of this information, the Northern Caucasus will be discussed in this study.  The subject of the Osset – Ingush disagreements or disputes will be looked at.  These disputes hold great risk for turning towards war and have negative influence on the stability of the Black Sea basin area.

The aim of this study is to look at conflict areas in the Caucasus with an Ingush origin, based on historical information. Also, to look at the Ossetian conflict by examining historical perspectives to reveal the root causes of the problem.  In this way, the general history of the Caucasus may be seen and may also constitute a reference for studies in the field of international relations.

In this study, several sources have been used; the Tsarist era Russian archival documents, after Soviet era documents, and Turkish sources, including old Ottoman archives.  Books, magazine articles, and newspapers on the Ossetian - Ingush conflict perspective will be evaluated.  The problem will be investigated based on the Russian state and the effect of political and scientific senses.

Keywords: Northern Caucasus, Ossetia-Ingush Disputes, Russia