Amik ovası koşullarında minihavuç yetiştiriciliği


Karaca F., Nevfel M., YETİŞİR H.

VII Sebze Tarımı Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2008, cilt.1, no.1, ss.222-226

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Yalova
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.222-226

Özet

Hatay’da Amik ovasında Parmex mini havuç çeşidi 3 farklı ekim zamanında (13/11/2006 - 04/12/2006 - 19/02/2007) gübreli (1kg/m2) ve gübresiz (kontrol) olmak üzere iki farklı uygulama şeklinde yetiştirilmiş, yapılan çalışmada mini havuçların toplam verim, pazarlanabilir kök ağırlığı, yeşil aksam ağırlığı ve bazı kalite parametreleri (suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), renk, pH ve asitlik oranları) incelenmiştir. Ekim zamanlarının ve gübre uygulamalarının ölçülen karakterlere etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonunda SÇKM, pH ve asitlikte önemli bir farklılık gözlenmezken,  toplam kök ağırlığı, pazarlanabilir kök ağırlığı ve yeşil aksam ağırlığında farklılık tespit edilmiştir.

True baby carrot cultivar  Parmex was grown in 3 different sowing times (13/11/2006 - 04/12/2006 - 19/02/2007) with fertilization(1kg farmyard manure/ m2)   and without fertilization (control) in Amik plane in Hatay province.

In this study, total yield, marketable root weight, total leaf fresh weight and some quality parameters (soluble solid, color, pH and acidity rate) were studied. Effect of sowing times and fertilizer applications on measured parameters was investigated.

At the end of study, neither sowing time nor fertilizer application affected significantly soluble solid, pH, root color and acidity. But there was a significant difference between total root weight, marketable root weight and total leaf fresh weight .