AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA AŞIM SEZONUNDA OVULASYON SENKRONİZASYONU


Creative Commons License

Demiral Ö. O., Abay M., Bekyürek T., İşcan K.

6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, pp.28-29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28-29
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of different time intervals between the injection of first gonadotrophine releasing hormone (GnRH) and prostaglandin F2α(PGF2α) on pregnancy rates in ovulation synchronization application in Akkaraman breed ewes. 45 pure Akkaraman breed ewes (2-4 years old) and 3 rams that raised in a sheep farm in Sivas region of Turkey were used as an animal material. Animals were divided into 3 groups (n: 15) randomly. All animals were feed with optimal combination of concentrate for ewes, barley, wheat, alfalfa hay and wheat straw. Water was provided add libitum. In first group (group 1) first GnRH injections were performed intramuscularly (IM) at day 0. PGF2α was admistrated at day 4. And Second GnRH injections were performed 36 hours after the PGF2α. In second (group 2) and third (group 3) groups the time intervals between first GnRH and PGF2α injections were 5 and 6 days respectively. And the second GnRH injections were performed 36 hours after the PGF2α injection in both groups as in group one. All animals in all groups were inseminated via vaginally with diluted native semen (150 million motile spermatozoa/0.5 ml insemination volume) 12 hours after the second GnRH injections. The pregnancy rates were detected as 26.7 %, 20 % and 0 % in groups 1, 2 and 3 respectively (p=0.179). As a conclusion the 4 and 5 days intervals between first GnRH and PGF2α injections seems to be more effective for ovulation synchronization applications with timed and vaginally inseminations by diluted native semen in Akkaraman breed ewes.

Bu çalışmanın amacı; Akkaraman ırkı koyunlarda, ovulasyon senkronizasyonu uygulamalarında, birinci Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) ile prostaglandin F2α (PGF2α) enjeksiyonları arasında geçen farklı süreçlerin gebelik oranları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada; hayvan materyali olarak, Türkiye, Sivas bölgesinde bir koyun işletmesinde yetiştirilen 45 adet saf Akkaraman ırkı koyun (2-4 yaşlı) ve 3 adet koç kullanılmıştır. Hayvanlar rastgele 3 gruba (n=15) ayrılmıştır. Tüm koyunlar kendilerine uygun optimal kombinasyonda konsantre yem, arpa, buğday, kuru yonca ve arpa samanı ile beslendi. Su addlibitum sağlandı. Birinci grup hayvanlara (grup 1) 0. gün intramusküler (IM) yolla GnRH enjeksiyonu yapıldı. PGF2α enjeksiyonu 4. gün yapıldı. PGF2α enjeksiyonundan 36 saat sonra ikinci GnRH enjeksiyonu yapıldı. İkinci ve üçüncü gruplarda birinci GnRH enjeksiyonu ile PGF2α enjeksiyonları arasındaki süreçler sırasıyla 5 ve 6. gündür. Her iki grupta da birinci grupta olduğu gibi ikinci GnRH enjeksiyonları PGF2α enjeksiyonundan 36 saat sonra yapıldı. Tüm gruplardaki; tüm hayvanlar, ikinci GnRH enjeksiyonlarından 12 saat sonra sulandırılmış natif sperma (150 milyon motil spermatozoa/ 0,5 ml hacimde tohumlama dozu) ile sabit zamanlı vaginal yolla tohumlandı. Gebelik oranları birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda sırasıyla % 26, 7, % 20 ve % 0 olarak belirlendi (p=0,179). Sonuç olarak; Akkaraman ırkı koyunlarda sulandırılmış natif sperma ile vaginal yolla, sabit zamanlı suni tohumlamanın yapıldığı ovulasyon senkronizasyonu uygulamaları için; birinci GnRH ile PGF2α enjeksiyonu arasındaki sürecin 4 veya 5 gün olmasının daha etkin olduğu kanaatine varıldı.