Video Tabanli Olcme Yontemi ve Gorsel Konum Belirleme


Palancıoğlu H. M., Kurban T.

Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi CBS 2007, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, besides classical measurement techniques, video based measurement techniques and facilities are explained. Today, video data is used in many important areas, like moving object tracking systems, defensive subjects, engineering measurements, military applications and transportation systems. Video based measurement is a new populer technique that uses photogrammetry, multi image geometry and projective geometry. Today, 3D models can be generated with photogrammetry and laser scanning techniques. But these systems both expensive and having problem with very large amount of data. A video based measurement system contains cameras and position estimation sensors like GPS and INS. Dijital maps and laser scanning systems are other sensors that provide geographic data. Cameras record real images and GPS receivers are provide position data for every camera frame. Terrain and city modelling will be more realistic with these systems. Video based measurement techniques and applications are discussed in this study. Additionally, mentioned about advantages using vision data and position data together and video based measurements usage areas. 

Bu bildiride mevcut klasik ölçme yöntemlerine ilave olarak video tabanlı ölçme yöntemleri ve olanakları incelenecektir. Günümüzde hareketli objelerin izlenmesinde, savunma konularında, üç boyutlu (3B) şehir modellerinin oluşturulmasında, sanal gerçeklik, navigasyon, mühendislik ölçmeleri, askeri hedefleme ve ulaştırma gibi farklı bir çok alanlarda video verisi kullanılmaya başlanmıştır. Temelde Fotogrametri, Çoklu Resim Geometrisi ve Projektif Geometri gibi standart teknikleri kullanan video ölçme yöntemleri günümüzde gelecek vadeden yeni ölçme yöntemleri arasındadır. Son yıllarda, fotogrametri veya lazer tarama yöntemleri ile 3B modeller oluşturulmaktadır. Fakat bu sistemler hem pahalı hem gerçekleştirilmesi zor ve hem de çok büyük hacimli veri üretmektedir. Bir video tabanlı ölçme, tüm kayıt boyunca kamera konum verilerini ve gerçek durum görüntülerini kaydedecek ve açı ölçmelerinde kullanılacak bir kamerayı içermektedir. İlave olarak kameraya monte edilmiş bir GPS ile her görüntü için kamera konum verisi elde edilecektir. Bu video tabalı ölçme sayesinde 3B ölçme noktalarının üçgenlenmesi gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede gerçeğe yakın bir şekilde arazi ve kent modelleri oluşturmak mümkün olacaktır. Bu çalışmada video tabanlı ölçmeler vasıtası ile mekansal verilerin elde edilmesi ve kullanımı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar ve geliştirilen yöntemler hakkında bilgi verilecektir. İlave olarak konum ve video verilerinin bir arada kullanılmasının sağladığı avantajlara değinilecektir. Video tabanlı ölçmelerin kullanılacağı muhtemel uygulama alanlarına da değinilecektir