Treatment of Large-Scale Oral Plasmacytoma in a Patientwith Multiple Myeloma: A Case Report


SOYLU E. , KABA Y. N.

12. ULUSLARARASI AÇBİD KONGRESİ, 9 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri