Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü


ÇETİNKAYA YILDIZ E., Hatipoğlu Sümer Z.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.34, pp.161-173, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 34
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161-173
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Adolescents’ aggressive behavior is an important concern around the world. Therefore, in 
recent years, especially the researchers, who embrace ecological approaches have started to investigate school and neighborhood variables in addition to individual and family variables. The aim of this study is to investigate the role of gender, age, neighborhood risk, neighborhood safety, and school climate perceptions of students in predicting aggressive behaviors of adolescents. The participants were 400 (217 girls, 183 boys), 6th, 7th, and 8th grade students of two elementary schools located in Sincan, Ankara. Hierarchical multiple regression analysis was carried out to analyze the data. The results indicated that age, gender, neighborhood risk, neighborhood safety, and school climate perceptions of adolescents significantly predicted aggressive behaviors of adolescents. 
 
Ergenler arasında sıklıkla görülen saldırgan davranışlar dünyanın her yerinde büyük bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle, son yıllarda, özellikle ekolojik yaklaşımı benimseyen araştırmacılar, ergenlerin saldırgan davranışlarını açıklamaya ve önlemeye yönelik olarak yürüttükleri çalışmalarında, bireysel ve ailevi değişkenlerin yanı sıra, okul ve çevreyle ilgili değişkenlerin ergenlerin gelişimlerini ne ölçüde etkilediğini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı cinsiyet, yaş, çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının ergenlerin saldırgan davranışlarını ne ölçüde yordadığını araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan 2 ilköğretim okulunun 6., 
7. ve 8. sınıflara devam eden ve araştırmaya gönüllü katılan 400 (217 kız, 183 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, yaş, cinsiyet, çevresel risk algısı, çevresel güvenlik algısı ve okul iklimi algısının ergenlerin saldırgan davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir