Omalizumab tedavi aralığının sonlarına doğru semptom artışı olan hastalarda, ürtiker kontrol testi hastalık kontrolünü yanlış değerlendiriyor olabilir mi?


TÜRK M. , YILMAZ İ.

25. ıllık ulusal allerji immünolji kongresi, 17 - 21 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri