BİLGİLENDİRME TASARIMI VE TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ


Aybay C.

ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), no.45, pp.488-503, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16992/asos.12255
  • Title of Journal : ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)
  • Page Numbers: pp.488-503

Abstract

Eski çağlarda ilk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimler, Mısırlılar'a ait kil tabletler üzerindeki hiyeroglifler insanların bilgilerini birbirlerine aktarmalarını sağlayan önemli iletişim araçları olmuştur. Dolayısıyla bilgi insanoğlu var olduğundan beri vardır ve insanoğlu bilgiyi iletebilmek için farklı yöntemler arayışına girmiştir. Bilgilendirme tasarımları da bu yöntemlerden olup, insanların yaşadıkları çevrede bir yerdenbaşka bir yere giderken doğru bir şekilde yönlendirilmeleri yanında mümkün olan en fazla ve doğru bilgiyi edinmelerini amaçlamaktadır. Bilgilendirme tasarımları yaşamımızı kolaylaştıran önemli bir gereklilik olup, birçok alanda olduğu gibi bilgilendirme tasarımı alanında da tarihsel süreç içerisindeki her yeni gelişme bir öncekinin üzerine bir şeyler katarak olmuştur. Günümüzde grafik tasarımcıların yavaş yavaş adapte olduğu bilgilendirme tasarımı, yüzyılın iki büyük dünya savaşının arasında gelişmeye başlamış, 1700’ler ve 1800’ler boyunca yapılan çalışmalar, sanayi devrimiyle birlikte hız kazanmıştır. Şirketlerin zamanla oluşan kurumsallaşma çabalarıyla birlikte bilgilendirme tasarımı pek çok yerde tanınmaya başlamış, devletler yayınladıkları kanun ve yönetmeliklerle bilgilendirme tasarımından yararlanmayı zorunlu hale getirmişlerdir. 1990’lara gelindiğinde gelişen teknolojiyle birlikte alanla ilgili belirli bir kurumsal yapı ve literatür oluşmuş, bilgilendirme tasarımı belli bir birikim ve gelişime sahip olmaya başlamıştır.