ASTIM HASTALARINDA FIZIKSEL AKTIVITEVE BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARINBELIRLENMESI VE ASTIM KONTROLÜ ILEILIŞKISININ DEĞERLENDIRILMESI: ULUSAL ÇOKMERKEZLI BIR ARAŞTIRMA VERILERI


AYDIN Ö., ÇELEBİ SÖZENER Z., MUNGAN V. D. , Yıldız F., ARGUN BARIŞ S., GEMİCİOĞLU B., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 22. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90