Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Makula Ödeminde Görüntüleme Yöntemleri


Creative Commons License

Öner A. , Gülmez Sevim D.

Güncel Retina, no.1, ss.21-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Güncel Retina
  • Sayfa Sayıları: ss.21-25

Özet

Retinal ven tıkanıklığı (RVT) en sık görülen retinal vasküler hastalıklardan biridir. Makula ödemi (MÖ) ise RVT’de azalmış görme keskinliğinin en önemli nedenidir. MÖ, kan- retina bariyerinin bozulması sonucunda gelişen damar dışına sıvı kaçışına bağlı oluşur ve retinal kalınlıkta belirgin artışa yol açar. Fundus floresein anjiografi (FFA) ve optik koherens tomografi (OKT) makula ödeminin tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. FFA retinal kan dolaşım sistemini göstererek damar dışına sızıntı şeklini ve yerini belirlememize yardımcı olur. OKT, ödemin morfolojik özelliklerini tanımlamamıza ayrıca değişik ilaçlara verilen tedavi cevabını takip etmemize olanak sağlar. Oldukça yeni bir yöntem olan optik koherens tomografi anjiografi (OKTA) ise makuler bölgedeki damar ağlarını tabakalar halinde görüntüler. Bu derlemede yazarların amacı santral retinal ven tıkanıklığına (SRVT) ikincil gelişen makula ödeminin görüntülenmesinde kullanılan bu üç testi değerlendirmektedir

Retinal vein occlusion (RVO) is one of the most common retinal vascular diseases. Macular edema (ME) is the most common reason of decreased visual acuity in RVO. Macular edema results from disruption of the blood-retinal barrier and subsequent accumulation of the leaking fluid leading to increased retinal thickness. Fundus fluorescein angiography (FFA) and optical coherence tomography (OCT) are commonly used for the diagnosis of macular edema. FFA identifies the anatomical location and pattern of vascular leakage and shows the retinal blood circulation system. OCT allows to describe the morphological characteristics of macular edema and also to monitor treatment response of ME to different drugs. Optical coherence tomography angiography (OCTA) is a new method that can visualize the vascular networks in separate layers of the retina in the macular region. In this paper, the authors aimed to review the evaluation of these three tests in ME secondary to central retinal vein occlusion (CRVO).