Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M. , Yıldız N., Saygı E.

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.8-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.8-32

Özet

Öğretmen yetiştirme konusu eğitim biliminin en önemli işlevlerinden birisidir. Öğretmen eğitimi üç temel üzerine planlanmıştır: alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik formasyonu. Ancak her şeyden önce öğretmen olacak kimsenin mesleği sevmesi, içselleştirmesi, ona saygı duyması ve mesleğin ge-rektirdiği olmazsa olmaz becerilere sahip olması gerekir. Bu araştırmanın amacı cinsiyet, yaş, öğren-cilerin geldikleri üniversite, okudukları bölüm, mezun olup olmamaları, ailelerinin meslekleri gibi değişkenleri ve 35 maddeden oluşan öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları üç boyutta (sevgi, değer, uyum) ele alan Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ölçeği aracılığı ile eğitim fakülteleri dışından gelen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin değişik kentlerinde bulunan toplam 28 üniversitenin değişik fakültelerinin 15 bölümünden 558 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan istatistiksel analizlerde öğrenci tutumlarının çeşitli değişkenlerde farklılaştığı saptanmıştır.

The matter of teacher training is one of the most important functions of pedagogy. Teacher training has been planned on three bases: field information, general knowledge and teaching formation. How-ever, first of all it is a must that the person who will be a teacher loves his/her occupation, internalizes and respects it, and has necessary skills for the profession. The aim of this research is to determine pedagogical formation program students’ attitudes towards teaching profession through “The Teach-ing Profession Attitude Scale” developed by Çetin (2006) discussing variables in three dimensions (love, esteem, adaptation) such as gender, age, university students graduate from, field they study in, whether they have graduated or not, and profession of their parents and discussing attitudes con-sisting of 35 items related to teaching profession. 558 students from 15 departments of various fac-ulties in a total of 28 universities have formed the sample of the research. It has been determined after statistical analysis that students’ attitudes differentiate according to different variables.