Islamophobia and Media: Representation of Violent Acts of Eastern/Muslim-Western/Christian-Origin in the German Media


Creative Commons License

Bilmez A., Davulcu E.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.1, pp.73-102, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study examines German media accounts of violent crimes committed in Western countries by people of Western/Christian origin and people of Eastern/Muslim origin. The study analyzes the news using analytical methods such as content analysis and critical discourse on the websites of Bild, Zeit, Taz and Sueddeutsche about the 2016 Berlin Christmas market and the 2017 Barcelona attack by people of Eastern/Muslim origin and the 2019 Christchurch and 2020 Hanau attacks by people of Western/Christian origin against Muslims and immigrants. Teun A. van Dijk's critical discourse analysis was applied to 16 news stories, and content analysis was applied to 1300 news stories. According to the obtained data, while the Western or Christian person(s) reported the attacks against Muslims and immigrants, it was emphasized that the incident had a racist, right-wing motivation and that the perpetrators were mentally ill, had no criminal history and later devoted themselves to radical ideas (for Hanau). On the other hand, it was seen that in the news about violent acts committed by Muslim or Oriental people, their religious identity and the background information that they came as refugees to the said countries were communicated. In this sense, it can be said that attempts were made to present the acts of Muslim or Oriental people by referring to a general Islamic threat. On the other hand, the acts of Western and Christian people were framed as marginal and extraordinary.
Bu çalışmada, Batı/Hristiyan kökenli bireyler ile Doğu/Müslüman kökenli bireylerin Batılı ülkelerde gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerinin Alman medyasındaki yansımaları incelenmiştir. Doğulu/Müslüman kişilerce yapılan 2016 Berlin Noel Panayırı ve 2017 Barselona saldırısı ile Batılı/Hristiyan kişilerce Müslüman ve göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 2019 Christchurch ve 2020 Hanau saldırılarına ilişkin Bild, Zeit, Taz ve Süddeutsche gazetelerinin internet sitelerinde yayımladıkları haberler üzerinden, İçerik Analizi ve Eleştirel Söylem Analizi metotlarından yararlanılarak haber incelemeleri yapılmıştır. İçerik Analizinde 1300 haber değerlendirilirken, konuyla ilgili 16 haber Teun A. van Dijk Eleştirel Söylem Analizi kapsamında incelenmiştir. Elde edilen verilere göre Batılı/Hristiyan kişi ya da kişilerce Müslüman ve göçmenlere yönelik saldırılar haberleştirilirken olayın ırkçı, aşırı sağcı bir motivasyona sahip olduğu, faillerin ise suç geçmişi bulunmayan, sonradan radikal fikirlere kapılan, akıl hastası (Hanau için) olduğu bilgilerinin öne çıkarıldığı, buna karşılık Müslüman/Doğulu kişiler tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemi haberlerinde dini kimlikleri, mülteci olarak söz konusu ülkelere geldikleri arka plan bilgisinin paylaşıldığı görülmüştür. Bu bağlamda Müslüman/Doğulu kişilerin eylemleri, genel bir İslam tehdidine işaret ederek sunulmaya çalışılmıştır. Batılı/Hristiyan kişilerin eylemleri ise marjinal, sıra dışı olarak lanse edilmek üzere çerçevelenmiştir.