Evalution of selenium supplementation on long term depression responses of hyperthyroid old rats


Süer C. , Yousef M., Delibaş S. , Çimen A.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2018, pp.157

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157

Abstract

Objective: In addition to the well-documented functions of Se as an antioxidant, it plays a role in the regulation of the thyroid hormone metabolism and immune function, and in the maintenance of brain function. Long-term depression (LTD) is a persistent, activity-dependent decrease in synaptic plasticity. In the present study we investigated whether selenium supplementation has a similar effect with hyperthyroidism-induced LTD changes. Methods: 12-month-old male Wistar albino rats were divided into 3 groups (n=6/group) as control, hyperthyroid and selenium group (Se). Hyperthyroidism was induced by administering ip LTyroxin (0.3 mg/kg/day) for 1 month. From 8th months, Se treated group was received sodium selenite (0.5 mg/kg/day) in drinking water for 4 months. LTD was induced by a low frequency (1 Hz, 15min) stimulation protocol, and recorded from dentate gyrus granule cells of the hippocampus. Results: A one-way ANOVA failed to show significant group effect for EPSP slope, but for PS amplitude, a significant effect of group was found (p=0.026). Post hoc LSD test showed that hyperthyroidism-induced potentiation of PS amplitude was not observed in Se and control groups. Conclusion: The present results show that LFS is not able to LTD in the dentate gyrus in aging rats, but rather induces a form of long-term potentiation (LTP), which is characterized by an increase in PS amplitude exclusively, in hyperthyroid rats. This enhanced LTP may underline memory impairments observed in elderly person with hyperthyroidism. This study was supported by Erciyes University Scientific Research Projects Unit under TCD-2016-6262 project. Keywords: Hyperthyroidism, selenium, long-term depression

AMAÇ: Selenyum antioksidan olarak kanıtlanmış işlevlerine ek olarak, tiroid hormon metabolizmasının ve bağışıklık fonksiyonunun düzenlenmesinde ve beyin fonksiyonunun korunmasında rol oynar. Uzun süreli baskılanma (UDB), sinaptik plastisitede kalıcı, aktiviteye bağlı bir azalmayı ifade eder. Bu çalışmada selenyum takviyesinin hipertiroidizm ile indüklenen UDB değişiklikleriyle benzer bir etkiye sahip olup olmadığı araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Wistar albino türü 12 aylık erkek sıçanlar kontrol, hipertiroid ve selenyum grubu olarak 3 gruba ayrıldı (n=6, her bir grup için). Hipertiroidizm, bir ay boyunca ip L-Tiroksin (0.3mg/kg/gün) uygulanarak oluşturuldu. Selenyum grubu, 8. aydan itibaren, 4 ay boyunca sıçanların içme sularına sodyum selenit (0.5mg/kg/gün) verilerek oluşturuldu. Uzun dönemli baskılanma düşük frekanslı stimülasyon (1Hz, 15 dakika) protokolü ile indüklendi ve hipokampüsün dentat girus granül hücrelerinden kaydedildi. BULGULAR: Tek yönlü ANOVA testi, EPSP eğimi için anlamlı bir grup etkisi göstermedi, ancak PS amplitüdü için, anlamlı bir grup etkisi bulundu (p=0.026). Post hoc LSD testi, hipertiroidizm ile indüklenen PS amplitüdün, Se ve kontrol gruplarında gözlenmediğini gösterdi. SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, düşük frekanslı stimülasyonun yaşlı sıçanların dentat girusunda UDB'yi indükleyemediğini, bunun yerine hipertiroidili sıçanlarda PS amplitüdünde bir artış ile karakterize edilen uzun dönemli güçlenme (UDG) formunu indüklediğini göstermektedir. Bu artmış UDG, hipertiroidizmli yaşlı kişilerde gözlemlenen hafıza bozukluklarının altını çizebilir. Bu çalışma, Erciyes üniversitesi bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından TCD- 2016-6262 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: hipertiroidi, selenyum, uzun dönemli baskılanma