Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Büyüme Hormonu (bGH) Geni AluI Polimorfizminin Allel ve Genotip Frekanslarının Meta Analizi


Akçay A., Daldaban F., Çelik E., Arslan K. , Akyüz B.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.5, ss.687-695, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.9775/kvfd.2020.24256
  • Dergi Adı: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.687-695

Özet

Sığır ırklarında bGH geni AluI polimorfizmi süt verim ilişkilerinin araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Sunulan çalışmada Holstayn ırkında bGHAluI genotip ve allel frekanslarının meta analizi yöntemi ile analiz edilerek, farklı genotipler ve laktasyon süt verimleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Çalışma materyalini, Holştayn ırkında süt verimi üzerine etkili bGH-AluI polimorfizmlerinin araştırıldığı çalışmalar oluşturmuştur. Belirlenen kriterlere göre 35 çalışma içerisinden seçilen 20 çalışmadaki toplam 4583 örneğin allel ve genotip frekansı ve seçilen çalışmalar içerisinde genotiplere göre süt verimlerin hesaplandığı 6 çalışmadaki 932 örneğin süt verimleri meta analizine dahil edilmiştir. Çalışmada bGH geni LL, LV ve VV genotipleri, L ve V allellerinin frekansları ve laktasyon süt verimleri için meta analizleri yapılmıştır. Çalışma örneklemlerinin yanlı olmadığı Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonları testi ve huni grafiği ile kanıtlanmıştır. Çalışma sonucunda, tüm genotiplerde (LL, LV ve VV) ve allel frekanslarında (L ve V) incelenen çalışmalar arasında yüksek heterojenite belirlenmiş, bu nedenle rassal etki modeli kullanılmıştır. Meta analizleri Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) ile yapılmıştır. Rassal etki modeline göre LL, LV ve VV genotiplerinde ortak frekanslar 0.710, 0.260 ve 0.030; L ve V allel frekansları için ortak frekanslar 0.818 ve 0.182 olarak hesaplanmış ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.001). Ayrıca, LL, LV ve VV genotiplerinde ortalama süt verimleri meta analizi ve alt grup analizi sonuçlarına göre 6.64, 6.96, 7.13 L x1000 olarak hesaplanmış ancak anlamlı farklılık bulunmamıştır (P=0.958). Çalışma sonucunda yapılan meta analizi ile Holştayn ırkı sığırlarda bGH-AluI polimorfizminin genotip ve süt verimi arasındaki ilişkileri hakkında popülasyon parametresine daha yakın sonuçlar elde edilebilmiştir.