HEMİFASYAL MİYOKİMİ İLE PREZENTE OLAN BİR MULTİPL SKLEROZ RELAPS OLGUSU


Creative Commons License

Yetkin M. F., Biçer E. Ö.

58. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 24 November 2022, pp.807

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.807
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Multipl skleroz (MS) relapsları hastalığın tutulum lokalizasyonuna göre tek taraflı uyuşma, güçsüzlük, baş dönmesi, görme bulanıklığı gibi semptomlarla karşımıza gelmektedir. Hemifasyal miyokimi ve hemifasyal spazm nadir görülen MS relaps prezentasyonlarıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada steroid tedavisine dirençli hemifasyal miyokimi ile prezente olan bir MS relapsı olgusu sunulmuştur.

Bulgular: 32 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan kadın hasta, 3 yıl önce sol elde ve sol bacakta uyuşma şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Hastanın çekilen kraniyal mr görüntülemesinde demyelinize lezyonlar (resim 1) izlenmesi ve beyin omurilik sıvısında oligoklonal bandlar saptanması üzerine MS tanısı konuldu ve hastaya dimetil fumarat tedavisi başlandı. Dimetil fumarat tedavisinin ilk üç yılında klinik ve radyolojik hastalık aktivitesi izlenmedi. Tedavinin üçüncü yılının sonunda hasta sol yüz yarısında kasılma şikayetiyle başvurdu (video 1). Nörolojik muayenede sol perioral miyokimi saptandı. Diğer nörolojik muayene bulguları normal sınırlardaydı. Çekilen kraniyal mr görüntülemesinde beyinsapı sol yarısında yeni T2 hiperintens lezyon izlendi (resim 2). Hastaya 7 gün boyunca günlük 1000mg metilprednizolon pulse steroid tedavisi verildi. Hasta bu tedaviden kısmi fayda gördü (video 2). Yakınmaları devam etmesi üzerine sol perioral bölgeye 30 ünite botulinum toksin enjeksiyonu uygulandı ve enjeksiyon sonrası perioral miyokimi tamamen kayboldu (video 3).

Sonuç: Hemifasyal miyokimi ve hemifasyal spazm nadir MS relaps prezentasyonlarındandır. Diğer atak tedavilerinde olduğu gibi pulse metilprednizolon tedavisi ilk tercih olarak kullanılır. Relaps ilişkili hemifasyal miyokimi sıklıkla kendini sınırlayan ve steroid tedavisine yanıtlı olarak tanımlanmıştır. Ancak olgumuzda olduğu gibi steroid tedavisine dirençli vakalarda botulinum toksin enjeksiyonu uygun bir tedavi seçeneği olabilir.