E. coli Lipopolisakkaritlerinin plazma malondialdehit ve 3-nitrotirozin düzeylerine etkisi


ÜNLÜ A., TÜRKÖZKAN N., YAMAN H., ÇİMEN B. , KARABIÇAK U., KUTLUAY T., ...More

1.Biyokimya Günleri Ateroskleroz ve Lipid Biyokimyası Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 June 2000

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey