Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Partiler: Kazakistan ve Özbekistan Siyasal Parti Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz


EROĞLU DURKAL M., Alkan H.

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), vol.6, no.12, pp.68-87, 2011 (Scopus)