KANSEİ VE TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ TABANLI BEŞİK TASARIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI


Creative Commons License

AKGÜL E. , DELİCE Y. , KIZILKAYA AYDOĞAN E. , SİNANOĞLU C.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.850-856, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.28948/ngumuh.549037
  • Title of Journal : Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.850-856

Abstract

 It is important to work closely with customers to ensure that products will meet the needs and requirements of customers. Emotional design is the relationship between the emotional response and design appearance that focuses on the needs and experiences of users. Emotional design is to design products that provide consumer satisfaction by focusing not only on the function, form and usability but also on the needs and demands for the users and capturing the voice of the customer. Kansei Engineering is one of the methods used to transform customers' feelings into design parameters. The furniture sector is one of the most affected by customer perceptions among other sector. Although the furniture industry has achieved a significant growth momentum, in the literature, it is understood that there is no structure that can design products in the shortest time, with the highest quality and lowest cost by considering the emotional needs of the customers. In the study, a structure that uses Kansei Engineering and Principal Component Analysis (PCA) is proposed to determine the relationships between the products and the feelings affecting the general preferences of the users in developing the baby cradle design strategy. This study is aimed to determine the perceptual relationships between the customers and the baby cradle by creating factor groups which reduce the number of variables.

Ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayacağından emin olmak için müşterilerle yakın çalışmak önemlidir. Duygusal tasarım, kullanıcıların ihtiyaç ve deneyimlerine odaklanan duygusal tepki ve tasarım görünümü arasındaki ilişkidir. Duygusal tasarım, yalnızca işlev, biçim ve kullanılabilirlik tarzıyla değil, aynı zamanda kullanıcılar için ihtiyaç ve talepler üzerine odaklanıp müşterinin sesini yakalayarak, tüketici memnuniyeti sağlayan ürünler tasarlamaktır. Kansei Mühendisliği, müşterilerin hislerini tasarım parametrelerine dönüştürmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Müşteri algılarından en çok etkilenen sektörlerden birisi de mobilya sektörüdür. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde mobilya endüstrisinin anlamlı bir büyüme ivmesi yakalamasına rağmen, müşterilerin duygusal ihtiyaçlarını dikkate alarak eş zamanlı olarak en kısa sürede, en yüksek kalitede ve en düşük maliyetle ürün tasarımı yapabilen bir yapı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmada mobilya ürünlerinden bebek beşiği tasarım stratejisinin oluşturulmasında, kullanıcıların genel tercihlerini etkileyen hisler ve ürünler arasındaki ilişkileri belirlemek için Kansei mühendisliği ve Temel Bileşenler Analizi (TBA / Principal Component Analysis - PCA) kullanan bir yapı önerilmiştir. Önerilen yapıda faktör grupları oluşturularak değişken sayısı azaltılarak müşteriler ve bebek beşiği arasındaki algısal ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.