Socioeconomic Determinants of Crime: An Empirical Application for European Countries/ Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri: Avrupa Ülkeleri İçin Ampirik Bir Uygulama


Şentürk Ulucak Z., Bilgili F.

VIII. International Conference on Economics, EconWorld2018, Amsterdam, Netherlands, 24 - 26 July 2018, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Amsterdam
  • Country: Netherlands
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Criminal events should be socioeconomically analyzed by focusing on their reasons and results. In this direction, the field of crime economics become a research topic in theoretical and empirical literature to investigate the impact of socioeconomic variables on crime and the relationship between crime and unemployment, income distribution, inflation, education, economic growth is econometrically analyzed. It is expected that unemployment, income inequality, low income, high cost of living, low education level increase crimes by promoting people to commit illegal acts. Analyzing these variables that may be possible causes of criminal behaviors and determining their effects on crime enable countries to make efficient policies and to live peaceful coexistence. Therefore, the relationship between criminal behaviours and socioeconomic variables should be investigated and relavant policies should be put into practice accordingly. So, this study focuses on socieconomic determinants of criminal behaviours such as per capita income, unemployment, education level, welfare index, inequality index and price level by applying panel data techniques on 25 European Countries’ data spanning from 1993- 2012. Results show that per capita income, education level and welfare index have positive impact while unemployment, income inequality and price level have negative influence on crime.

Suç olgusu, hem ortaya çıkış biçimi ve nedenleri ve hem de sonuçları açısından sosyolojik olduğu kadar ekonomik bir çözümlemeyi de gerekli kılmaktadır. Bu nedenle suç ekonomisi teorik ve ampirik literatürde araştırma konusu olmuş ve suç ile ülke ekonomisini etkileyen diğer birçok değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda işsizlik, gelir dağılımı, enflasyon, eğitim, ekonomik büyüme gibi değişkenlerin suç değişkenleri üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Bu yaklaşımda teorik beklenti işsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, ekonomik bozulmanın, düşük eğitim düzeyinin, hayat pahalılığının suç oranlarını artırdığı şeklindedir. Bireyleri suç işlemeye yönelten bu tür sosyoekonomik nedenlerin araştırılarak tespit edilmesi suç oranının azaltılması ve toplumun daha güvenli bir ortamda yaşamasını mümkün kılacaktır. Bu yüzden ekonomik göstergelerle suç verileri arasındaki ilişkinin araştırılması ve buna yönelik politika önerilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Türkiye’nin de dahil edildiği 25 Avrupa ülkesinde gelir, işsizlik, eğitim düzeyi, refah endeksi, gelir eşitsizliği endeksi ve fiyat düzeyinin suç üzerindeki etkileri 1993-2012 dönemi için panel veri yöntemleriyle analiz edilmektedir. Sonuçlar kişi başına reel GDP, eğitim ve refah endeksinin suçları negatif yönde etkilediği, işsizlik, fiyat düzeyi ve gelir eşitsizliğinin pozitif yönde etkilediğini göstermektedir.