TURİZM TABANLI OL-MA-YAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ: KAYSERİ SAHABİYE MAHALLESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Sönmez F. , Erdem E.

Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.907-919

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.907-919

Abstract

Günümüz Türkiye’sinde çoğunlukla gecekondu alanlarının dönüştürülmesinde uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarının sermayeyi çekebilecek mega projeler şeklinde gerçekleştirildiği, bunun sonucunda da kentlerin kimliği ve tarihi, kültürel, kentsel ve doğal değerlerinin zarar gördüğünü söylemek mümkündür.

Mimari miras olarak Kayseri’nin 1950-2000 yılları arasındaki kent mimarisini yansıtan Sahabiye Mahallesi’nin, şuan uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile yok edilmesi yerine, turizm tabanlı projelerle kentsel mirasa ve kent turizmine kazandırılması, yerleşimlerin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında sosyal, ekonomik ve kültür değerlerinin korunması, mahallenin çok katmanlı tarihi yapısının kent turizmine katkı sağlayacak şekilde planlanmaya dahil edilmesi çok önemlidir. Yerel yönetimlerce, Kayseri ilinin Sahabiye Mahallesi’nin önemli özellikleri Antalya, Diyarbakır ve Barcelona’daki örneklerinde olduğu gibi, turizm amaçlı olarak değerlendirebilirse, Kayseri’ye önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, aynı zamanda da kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve sürekliliğin sağlanması söz konusu olacaktır.

Bu çalışmada, Kayseri, Sahabiye Mahallesi’nde uygulanan projede binalarla birlikte mahalle kimliği ve kültürel değerler adına da yıkıcı bir kentsel dönüşüm yerine, mahallede tarihi mirasın korunarak, turizmle daha cazip hale getirilmesi konusunda neler yapılabileceğinin önerilerle ortaya konulması amaçlamaktadır. Böylece, Kayseri kent merkezinin planlanmasında turizmin belirleyici bir factor olması gerektiği ve bunun plan kararlarında mutlaka dikkate alınarak uygulamanın bu yönde yapılmasının zarureti üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sahabiye Mahallesi, Kentsel Dönüşüm, Kent Turizmi ve Kültür Turizmi, Kayseri.