Sürdürülebilir su yönetiminde evsel kullanımın önemi


Tas I., Ozkay F., Gökalp Z. , Yıldırım E., Kodal S., Tüzün M., ...Daha Fazla

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, ss.563-568

  • Basıldığı Şehir: Şanlıurfa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.563-568

Özet

Su, yasamın en önemli temel taşlarından birisi olup sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aktörlerindendir. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte nüfus 3 kat artarken buna karsılık su kaynaklarına olan talebin 6 kat arttığı belirlenmiştir. Nüfus artısı, sanayi devrimi ve çarpık kentleşme ve bunlara bağlı olarak artan su tüketiminin yanında tarımsal sulamalar nedeniyle büyük bir su sarfiyatı ve de tüm bunlara bağlı olarak ta ürkütücü boyutlarda su kirliliği ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzluklara karsılık tatlı su kaynaklarını yenileyip artırmak teknik ve ekonomik açıdan mevcut şartlarda olası görünmemektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için ciddi önlemlere değişik pratik çözümlere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda önemli oranda su kullanan sektörlerden birisi olan evsel kullanıcıların, kendi imkanlarıyla yapabilecekleri küçük değişiklikler neticesinde önemli oranlarda su tasarrufları sağlanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında da sürdürülebilir su yönetimi kapsamında evsel kullanıcıların su tasarrufu konusunda bireysel ve toplu olarak neler yapabilecekleri açıklanmaya çalışılacaktır.