Traces of Burkean Sublime in Henry James' 'The Turn of the Screw'


SÜMBÜL Y.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.224-233, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this article is to discuss The Turn of the Screw by the famous American writer Henry James in relation to the concept of the ‘sublime’ put forward by English thinker Edmund Burke. Having always been associated with the gothic literature, this theory of the ‘sublime’ can be closely related with the effects of the happenings in James’ novella. The curious incidents in the story, the supernatural elements, elements of terror and obscurities make such an analysis possible.

Especially, Burke’s theory of the sublime can shed light on the effects of the gothic elements on the reader. The reflections of this theory on the possible effects of the story are also discussed in terms of Gothicism. In this respect, this article aims to analyze the novella in the light of Burke’s definition of the sublime in many aspects.

Bu çalışmanın amacı, ünlü Amerikalı yazar Henry James’in The Turn of the Screw (Yürek Burgusu) adlı eserinde anlatılan olayları, İngiliz düşünür Edmund Burke’ün ‘Yücelik’ kavramı açısından tartışmaktır. James’in bu kısa romanında meydana gelen olaylar, daha çok gotik edebiyat türünün okuyucu üzerinde bıraktığı etkiyle yakınlık gösteren bu teori ışığında incelenebilir. Eserde gerçekleşen ilginç olaylar, doğaüstü gelişmeler, korku unsurları ve belirsizlikler böyle bir incelemeyi mümkün kılmaktadır.

Özellikle yukarıda belirtilen teknik unsurların okuyucu üzerinde bıraktığı etki Edmund Burke’ün teorisinin temelini oluşturmaktadır. Eserin, okuyucusu üzerinde bırakabileceği etkiler, aynı zamanda gotik edebiyat türünün eserdeki özellikleriyle birlikte, Burke’ün teorisi bağlamında ele alınmıştır. Bu bakımdan, bu çalışmada hedef, söz konusu eseri, birçok açıdan, Edmund Burke’ün yücelik tanımı ışığında ele almaktır.