KIRŞEHİR VİLAYETİ DAHİLİNDE AVANOS (1925)


ŞAHİN R.

AVANOS SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.761-771

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.761-771

Özet

KIRŞEHİR VİLAYETİ DÂHİLİNDE AVANOS (1925)

Arş. Gör. Rahman ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

rahmansahin@erciyes.edu.tr

Özet

23 Nisan 1920 tarihinde toplanan TBMM, İcra Vekilleri Heyeti adıyla bir hükümet kurmuştur. Kurulan bu hükümetin bünyesinde Umur-ı Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti (Sağlık Bakanlığı)  meydana getirilmiştir. Yeni kurulan bu hükümet tarafından ülkenin ve milletin mevcut durumunu incelemek ve gelecekteki sosyo-kültürel politikalarına rehberlik edecek vilayet monografileri hazırlatılmak istenmiştir. Merkezden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda vilayetlerde bulunan sağlık müdürleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1922-1938 tarihleri arasında Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası isimli yirmi beş ciltten oluşan bir kitap dizisi meydana getirilmiştir. Bu çalışmada Doktor İbrahim İsmail tarafından hazırlanan 1925 tarihli Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: Kırşehir Vilayeti adlı eserden faydalanılarak Kırşehir vilayeti dâhilindeki Avanos Kazası incelenmiştir. Avanos’un Kırşehir Vilayeti dâhilindeki coğrafi konumunun yanı sıra Avanos’ta yetiştirilen tarım ürünlerinden, doğum ve ölüm oranları ile birlikte bölgede görülen hastalıklardan, Avanos’ta bulunan okullardan ve bu okulların öğrenci mevcutlarından, Avanos’un mimari yapısı ve kullanılan yapı malzemelerinden, Avanos’ta imal edilen testi, güveç vb. gereçlerin yapımından ve bu gereçlerin hammaddesi olan çamurun nerelerden ve nasıl temin edildiğinden bahsedilecektir.