Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler.


AYDIN E.

TURKISH STUDIES, vol.2, no.4, pp.1262-1270, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : TURKISH STUDIES
  • Page Numbers: pp.1262-1270

Abstract

This paper examines the place of Ötüken geographically and word structure of the noun Ötüken. Ötüken is situated in the Otgon region where is located in Zavhan-Aymak province of Mongolia. This region is a mountainous area with many summits. One of the summits is Otgon Tenger. In the Inscriptions of Şine Usu and Terhin also suggested two other summits named As Ö?üz and Kan Iduk. The word of Ötüken is constructed by adding +G, verbal noun suffix, and +kAn, denominating suffix, to the origin ötü-. Then, the relationship between Tü. Ötüken, and Mo. etügen ~ otogen ve idugen is constructed. Key words: Ötüken, Otgon Tenger, Etügen, Old Turkic Inscriptions, Kök Türks, Mongolia.
Ötüken’in yerini ve kelime yapısını ele alan bu makalede, Ötüken’in bugünkü Moğolistan’ın Zavhan-Aymak sınırları içerisinde bulunan Otgon bölgesi olduğu dikkatlere sunulmuştur. Başta Otgon Tenger dağı olmak üzere bölgede bulunan zirvelerin ise Şine Usu ve Terhin yazıtlarında geçen As Ö?üz ve Kan Iduk olduğu önerilmiştir. Ötüken kelimesinin ötü- kökünden fiilden ad yapan +G ve addan ad yapan +kAn ekiyle kurulmuş olduğu dile getirilmiş; Moğolca etügen ~ otogen ve idugen ile Türkçe Ötüken kelimeleri arasındaki ilgi üzerinde de durulmuştur. Anahtar kelimeler: Ötüken, Otgon Tenger, Etügen, Eski Türk Yazıtları, Kök Türkler, Moğolistan.